ما برای اینکه ایران خانه خوبان شود رنج دوران برده ایم ... 
ایران به عنوان یکی از کشورهای برتر در زمینه برخورداری از ظرفیت ها و جاذبه های گردشگری متنوع در سطح بین المللی مطرح می باشد. 
ما نیز بر آن شدیم که دست در دست هم دهیم و با کمک شما عزیزان ایران زیبایمان را در یک سایت دو زبانه در سطح ملی، منطقه ای و جهانی معرفی نماییم. 
چشم انداز تیم تیشینه
شناسایی میراث طبیعی، هنرهای سنتی و صنایع دستی و جاذبه های گردشگری کشورمان ایران
شناخت گستره ی جغرافیایی و تاریخی ایران عزیزمان
معرفی و حمایت از فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی
معرفی ظرفیت ها و پتانسیل های نهفته در میراث طبیعی
احترام و درک متقابل در میان فرهنگ های بومی کشور، با تاکید بر بقا و ارتقاء فرهنگ و هویت ملی-اسلامی ایران از طریق صیانت از تنوع فرهنگی و گسترش گردشگری
تقویت انگیزه در مجامع علمی جهان، برای مطالعات ایرانشناسی و پژوهش های مربوط به تمدن ایرانی-اسلامی
حمایت از تنوع محصولات گردشگری و صنایع دستی و خلق مزیت های جدید و ابتکارات خلاقانه به منظور رشد پیشرفت اقتصاد مردم بومی
امیدواریم با یاری شما عزیزان در پیشبرد اهدافمان روز به روز موفق تر باشیم. 

گشتین

گشتین

  • زنجیره تامین بلیط مراکز تفریحی، ورزشی و گردشگری
دور نیست

دور نیست

  • تصورکن اینجایی؛ ایران با همه زیبایی هایش از شما دور نیست.
گاندو

گاندو

  • ارائه دهنده تور های مسافرتی طبیعت گردی