مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین

ما در مرکز نوآوری ایران زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید

ما در مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین به شما کمک می‌کنیم آینده‌ای بهتر را خلق کنید. 
اینجا می‌توانید ایده‌های خود را به وسعت ایران‌ زمین گسترش دهید. 
به زودی همراه شما خواهیم بود!

وحید محمودیان

وحید محمودیان

  • مدیرعامل
راحیل مردیها

راحیل مردیها

  • مدیر روابط عمومی