پس پی‌ یک راهکار جامع برای تسهیل پرداخت‌های خرد کرایه تاکسی می باشد، که در قالب اپلیکیشن موبایلی و به صورت آنلاین می باشد. این اپلیکیشن می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های سنتی پرداخت خرد کرایه تاکسی قلمداد شود. شما می‌توانید از طریق پس پی و تنها با اسکن کردن یک بارکد (QR-code) کرایه تاکسی خود را پرداخت نمایید. در این روش نیاز به پول خرد برای پرداخت کرایه تاکسی که یکی از مشکلات اصلی شهروندان و رانندگان تاکسی است حذف می شود.