هکاتوریسم، دومین ماراتن برنامه‌نویسی گردشگری

هکاتوریسم، دومین ماراتن برنامه‌نویسی گردشگری

هکاتوریسم دومین ماراتن برنامه‌نویسی است که شرکت کنندگان در آن به صورت تیمی شرکت می‌کنند و از چهارشنبه تا جمعه عصر فرصت دارند تا با چالش‌های حوزه گردشگری که در ابتدای رویداد مطرح می‌شود، نرم‌افزار یا وب‌سایت خود را طراحی کنند.
روز جمعه عصر هم داوران به بررسی کار تیم‌ها می‌پردازند و در مراسم اختتامیه برندگان معرفی می‌شوند.

نظرات