ارائه استارتاپ جاپارکز

ارائه استارتاپ جاپارکز

رفع مشکل جای پارک با به اشتراک گذاری منابع توسط خود شهروندان ( به عبارتی دست به دست کردن جاپارک) | جاپارک تلاش می کند به کمک تکنولوژی و تغییر در فرهنگ راه حل مناسبی را برای مشکل جای پارک در کلان شهرها ارایه کند ، راه حلی مقیاس پذیر و همراه با تکرر .

نظرات