ارائه استارتاپ اسپانسر

پلتفرم اسپانسر حاصل چند سال دغدغه ناشی از کمبود سرمایه برای رشد و توسعه استارتاپ های ایرانی است. در کشوری که بیشمار تیم و جوان خلاق در حال راه اندازی استارتاپ‌های کوچک اما با ایده های بزرگ هستند، لازم است تا منابع مالی کافی در اختیار این کسب و کارهای نوپا قرار بگیرد و این امر مهم میسر نخواهد شد جز با مشارکت سرمایه گذاران خرد و کلان، اما به دلیل عدم اعتماد سازی کافی از سمت صاحبان استارتاپ و همچنین مشخص نبودن دقیق مسیر فعالیت های این کسب و کارهای نوپا، همواره جذب سرمایه یکی از چالش های بزرگ استارتاپ‌ها می باشد. ما در پلتفرم اسپانسر رویایی داریم که می‌خواهیم با کمک سرمایه گذاران خرد و کلان بستری بزرگ برای جذب حداقل سرمایه برای رشد این استارتاپ ها فراهم نماییم و امیدوار هستیم با استراتژی‌های مناسب بتوانیم علاوه بر حفظ ارزش سرمایه‌ای که جذب می‌شود، ارزش جدیدی برای استارتاپ‌ها خلق نماییم.

نظرات