ارائه استارتاپ تبلیغ درایو

تبلیغ درایو: اولین پلتفرم تبلیغات و پرداخت به ازاء نتیجه در کشور با استفاده از تبلیغ درایو می توانید تبلیغات خود را در شبکه های اجتماعی و گوگل توزیع نموده و هزینه تبلیغات خود را بر مبنای هر عملیات انجام شده پرداخت کنید. عملکرد تبلیغ درایو به این صورت است که پس از ایجاد کمپین و تعیین بودجه توسط مشتری، تیم خلاقیت تبلیغ درایو محتوای حرفه ای تبلیغات به همراه یک یا چند صفحه فرود را به صورت رایگان تولید نموده و محتوا توسط شبکه تبلیغدرایو به صورت هوشمند و هدفمند توزییع می گردد. سپس مشتریان بالقوه جذب شده به صورت آنی به ایشان معرفی گردیده و از اعتبار ایشان در پنل کسر می گردد.

نظرات