ارائه استارتاپ تریپ ساز

تریپ ساز بستری فراهم کرده است تا مسافرین برای اینکه \\"سفر خوبی\\" را تجربه کنند از راهنمایان متخصص استفاده کنند. با تریپ ساز می خواهیم تعریف جدیدی از \\"سفر خوب\\" ارایه کنیم. سفر خوب می تواند سفری ارزان، با کیفیت، با امنیت، با تجربه ای نو، بدون آزمون و خطا و سفری با اهداف قدیمی اما به روشی نو باشد. یکی از راه های رسیدن به این سفر خوب استفاده از راهنمای خوب است. هدف سفر شما دقیقا تخصص راهنما می باشد پس برای اینکه سفر خوبی برای خود و همراهان خود بسازید سفرتو با راهنما بساز.

نظرات