ارائه استارتاپ حامی باش

ارائه استارتاپ حامی باش

حامی باش در راستای کمک به افرادی که محتوای رایگان ارایه و انتشار می دهند و بهبود کیفیت محتوای منتشر شده آن‌ها در گذر زمان راه اندازی گردید. حامی باش بستری برای جذب حمایت‌های مخاطبان این افراد می‌باشد. در اینجا حمایت شوندگان افرادی هستند که با توجه به فعالیت آن‌ها جامعه ای پشت سر آن‌ها است و از آن‌ها حمایت می‌کند. به طور کلی حمایت شونندگان در حامی باش خواستار دریافت حمایت برای آنچه انجام داده یا انجام می‌دهند، هستند.

نظرات