ارائه استارتاپ دوزاژ

ایجاد یک مارکتپلیس برای داروخانه‌ها به صورتی که امکان عرضه محصولات و خدمات خود را بدون هیچ گونه هزینه‌ای داشته باشند و به افزایش فروش مجموعه‌شان منجر شود. از طرفی شهروندان نیز میتوانند بدون مراجعه به داروخانه‌ها نیاز خود را برطرف نمایند. هدف اصلی دوزاژ باز تعریف رابطه بین داروخانه و شهروندان می‌باشد.

نظرات