ارائه استارتاپ وی سوشیال

وی سوشیال، آژانس تولید و مدیریت محتوای شبکه های اجتماعی آژانس وی سوشیال، با عقد قرارداد با استارتآپ ها و شرکت ها تمامی امور مربوط به شبکه های اجتماعی آن ها را به عهده گرفته و با تحلیل و بررسی مداوم به صورت روزانه به تولید محتوا و انتشار آن می پردازد. همچنین برگزاری مسابقات اجتماعی از جمله تخصص های این آژانس است.

نظرات