ارائه استارتاپ پروفایل سنتر

ارائه استارتاپ پروفایل سنتر

پروفایل‌سنتر پلتفرم هوشمند استعدادیابی تحصیلی-شغلی، مشاوره و هدایت تحصیلی، سنجش سازگاری شغلی و مشاوره انتخاب رشته، مبتنی بر علوم روان‌شناختی، هوش مصنوعی و استانداردهای بین‌المللی مشاغل است. کاربران با استفاده از خدمات سنجش سازگاری شغلی پروفایل‌سنتر می‌توانند به شناختی دقیق از خود و مسیرهای تحصیلی شغلی مناسب خود دست یابند.

نظرات