ارائه استارتاپ چرخ

ارائه استارتاپ چرخ

سامانه چرخ اولین اپلیکیشن پیک دوچرخه،پیک پیاده،پیک مترو در کشور مبتکر خرید اشتراکی با کانسبت خرید ایرانی سامانه ای با رویکرد محیط زیستی در جهت توسعه پایدار

نظرات