ارائه استارتاپ چرخه سپاس

سامانه جامع چرخه سپاس، سیستمی است که با قراردادن ابزارهایی مانند پانل تحت وب، اپلیکیشن موبایل، کارت اعتباری و سامانه پیامکی در اختیار خیرین، گروه های مردمی خیر، خیریه ها، سازمان ها و ... باعث هدایت هدفمند مشارکت های اجتماعی به سمت مددجویان واقعی جامعه و دسترسی آسان تر به کالا و خدمات با کیفیت با حفظ کرامت انسانی آنها می گردد.

نظرات