ارائه استارتاپ کلاسند

ارائه استارتاپ کلاسند

کلاسند اولین سرویس مشاوره تحصیلی کاملا آنلاین می باشد که به دانش آموزان امکان انتخاب و مشاوره آنلاین می دهد. در کلاسند به دانش آموزان براساس الگورتیم های متفاوت مشاورینی پیشنهاد می شود که دانش آموز می تواند یکی از مشاورین را انتخاب کرده و با روش های کلاسندی مشاوره دریافت کند.

نظرات