ارائه استارتاپ کیوآرگرافی

ارائه استارتاپ کیوآرگرافی

سامانه جامع ارایه خدمات مبتنی بر کیوآرکد و صفحات وب موبایلی، با قابلیت ویرایش و رصد آمار (کیوآرگرافی | QRGraphy)

نظرات