باگت یک پلتفرم ارایه خدمات تست مبتنی بر کراود (تست سپاری جمعی) است که ضمن در اختیار داشتن شبکه ای از کاربران تست کننده (در سطوح مختلف تخصص از مبتدی تا متخصص)، خدمات تست اپلیکیشن، بازی، نرم افزار دسکتاپ و وب سایت را برای تیم های توسعه دهنده این خدمات ارایه داده و هدایایی را در اختیار نخستین ارایه دهندگان هر نوع باگ قرار می دهد.