امکان نمایش و سفارشی سازی محصولات دکوراتیو با پلتفرم واقعیت افزوده و همچنین امکان طراحی معماری در یک پلتفرم واقعیت مجازی