حدود 3% از مردم به بیماریهایی مبتلا هستند که لرزش دست یکی از علایم آنهاست. یکی از بزرگترین مشکلاتی که این افراد با آن مواجه هستند خوردن غذا است که نمیتوانند آنرا به درستی و ستقل انجام دهند. این موضوع در بیش از 80% موارد سبب گوشه گیری و افسردگی آنان میشود. قاشق یار فن آسا با استفاده از حسگرهای دقیق و تکنولوژیهای تشخیص و کنترل لرزش، لرزش دست فرد را خنثی کرده و اجازه نمیدهد که به سر قاشق منتقل شود و غذا بریزد. به این ترتیب این افراد میتوانند از همنشینی با عزیزان در زمان صرف غذا لذت ببرند