وی سوشیال

ما اولین آژانس مدیریت شبکه های اجتماعی هستیم که فقط و فقط کاری که دوستش داریم و تخصصش را داریم انجام میدهیم !

وی سوشیال اولین آژانس تخصصی مدیریت شبکه های اجتماعی و تولید محتوای متنی و بصری در ایران می باشد که از دو سال پیش تا کنون به فعالیت در حوزه دیجیتال مارکتینگ می پردازد. وی سوشیال این قابلیت را دارد که با هر نوع کسب و کاری در هر صنعتی (خدماتی، محصول محور و حوزه دیجیتال) همکاری کند.