راورو نام سامانه‌ای است که با ایجاد بستری مناسب، زمینه فعالیت علاقمندان به حوزه‌ امنیت، هک و نفوذ را درخصوص شناسایی آسیب‌پذیری بر روی وب سایت‌ها و سامانه‌های داخل کشور فراهم نموده است. راورو علاوه بر تسهیل فرآیند کسب درآمد از طریق گزارش آسیب‌پذیری‌ها بصورت قانونی، به سازمان‌های دولتی و شرکت‌ها در جهت افزایش امنیت و کاهش آثار مخرب حملات کمک فراوانی خواهد نمود. ما بر این عقیده هستیم که بجای تقابل با تمامی جامعه نفوذگر‌ها، می‌توان با ایجاد معامله‌ای برد-برد، از ظرفیت بخش عظیمی از این جامعه برای بهبود و ارتقاء سازوکارهای امنیتی استفاده کرد.