شرکت تجارت الکترونیک کاریز (سهامی خاص) با ماموریت و تمرکز بر روی ارايه خدمات و راهکارهای مبتنی بر فنآوری‌های نوین، پیشرو و خلاقانه و با استقلال از واحد پرداخت الکترونیک شرکت چشم‌انداز ارتباط متولد و فعالیت خود را تحت مدیریت عالی این شرکت آغاز نموده است.