صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز

صندوق سرمایه گذاری پرشین داروی البرز یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز، به استناد ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و آیین نامه اجرایی آن مصوب هیأت  وزیران به شماره 35675 /ت 24721ه و  به  تاریخ 28 / 12 / 1381 به  منظور ایجاد زمینه­ های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت­های پژوهشی کاربردی- توسعه­ای با شخصیت حقوقی غیردولتی توأم با استقلال مالی فعالیت می­کند. مؤسسه در تاريخ 10 /  07 / 1381 در دفتر ثبت مؤسسات غيرتجاري اداره ثبت شركت­هاي رودهن  و پس از آن مؤسسه به تهران منتقل گردید. این موسسه اقدام به شناسایی و تجاری سازی پروژه­ های مطالعاتی و تحقیقاتی دارویی که مراحل مقدماتی خود را طی کرده و آماده ورود به تولید نیمه صنعتی یا صنعتی هستند، می ­نماید و در این مرحله، زمینه ورود به بازار آنها را فراهم کرده و از طریق احراز حق مالکیت معنوی یا حق امتیاز بهره برداری، زمینه­ های رشد و توسعه علمی را از یک سو، افزایش بهره­ وری تحقیق را از سوی دیگر و بالاخره ورود در عرصه­ های جدید و بهینه سازی را فراهم سازند

افشین  زرقی

افشین زرقی

  • عضو هئیت مدیره
احسان حمزه

احسان حمزه

  • عضو هئیت مدیره
مریم  قدیری

مریم قدیری

  • مدیرعامل
محمداسماعیل  اکبری

محمداسماعیل اکبری

  • عضو هیئت مدیره
حسین  وطن پور

حسین وطن پور

  • رییس هیات مدیره