«۱۰۰ استارتاپ» نهادی چندوجهی است که هر سال روی ۱۰۰ استارتاپ ۲۰میلیاردتومان سرمایه‌گذاری می‌کند. سرمایه‌ی این نهاد از مشارکت چندین صندوق و نهاد اقتصادی خصوصی، دولتی و حاکمیتی تامین می‌شود. همچنین این نهاد برای حمایت از استارتاپ‌های منتخب و کمک به شتاب‌گیری آنها با شبکه‌ای از راهبران (منتورها) و مشاوران همکاری می‌کند تا در یافتن راه‌حل‌ها در زمان مناسب به استارتاپ‌ها کمک کنند. سازمان پشتیبانی و حامیان «۱۰۰ استارتاپ» که از شرکت‌های خصوصی و نهادهای دولتی و حاکمیتی تشکیل شده است نیز روند رشد و رفع موانع استارتاپ‌ها را تسهیل می‌کنند.