شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا)

شرکت کارآفرینی و فن آوری ایران(کفا) یک سرمایه گذار در شهر تهران می باشد

- خدمات ارزیابی و نظارت در حوزه های دانش بنیان، صندوق نوآوری و شکوفایی، فن بازار،

- طراحی و برگزاری کارگاه­های آموزشی در حوزه­ های تجاری سازی، مالی، قانون کار و بیمه، کیفیت و فنی؛

- ارائه خدمات ارزیابی، مشاوره و حمایت تجاری سازی از طرح های نواور و فن آور؛ (مرکز توسعه کسب و کار فناوری)

- مشاوره و نظارت در پروژه های پژوهشی، تولیدی، صنعتی؛
- طراحی و تولید دستگاه­های مختلف صنعتی و فرز و تراش CNC برای اولین بار در کشور؛
- مجری انجام مطالعات ایجاد نظام نانومترولوژی؛
- بازرسی و بررسی مواد و محصولات در حوزه فناوری نانو؛
- بازرسی و بررسی طرح­های ساخت تجهیزات در حوزه فناوری نانو؛
- طراحی، ساخت و راه اندازی آزمایشگاه­های تست و آزمون؛
- ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمون و آنالیز؛ (مجتمع آزمایشگاهی فناوری نانو شرکت کفا)