صندوق توسعه فناوری ایرانیان

یک ساختار منعطف و پویا برای حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکت های فناور

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه­ فناوری ایرانیان (سهامی خاص) پس از أخذ مجوزهای لازم در سال ۱۳۸۹، از ابتدای سال ۱۳۹۰ با سهام ۴۹% بخش دولتی (مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست­ جمهوری) و ۵۱% بخش خصوصی فعالیت خود را آغاز کرده است. سرمایه­ ثبتی این صندوق معادل ۱۰۰ میلیارد ریال است که مراحل افزایش سرمایه تا حدود ۱۵۰ میلیارد ریال در حال پیگیری است. مأموریت صندوق توسعه فناوری ایرانیان ارائه خدمات مالی و مشاوره ­ای به شرکت ­های دانش ­بنیان، فناور و نهادهای کارفرمایی مرتبط است. این خدمات شامل صدور انواع ضمانت ­نامه ­های مورد نیاز، کارگزاری منابع مالی و وجوه اداره ­شده، ارائه تسهیلات در قالب عقود اسلامی، مشارکت خطرپذیر در طرح‌های دانش­ بنیان و ارائه انواع خدمات مشاوره ­ای مرتبط بوده است.