لینک   یک استارت آپ در حوزه حمل و نقل و ارسال مرسولات است. 

مشتریان لینک را کسب و کارهایی تشکیل میدهند که نیاز به ارسال تجمعی مرسولات در سطح شهر تهران را دارند، این مرسولات یا بطور مستمر و روزانه مانند محصولات فروشگاه های اینترنتی یا بطور موردی مانند ارسال هدایا و دعوت نامه ها ارسال می شوند. 

شرکت لینک تمامی مرسولات را با   سفیران حرفه ای   و   آموزش دیده   ارسال می کند.

حمل و نقل سبز

حمل و نقل سبز

  • تحویل کالا با رعایت استانداردهای محیط‌زیست
سموبار

سموبار

  • سموبار یک استارتاپ در شهر تهران می باشد
جاپارکز

جاپارکز

  • زمان تو برای من مهم است ! .............. جاپارکز | سه کلیک تا جاپارک