مجموعه کتاب های انتشارات برآیند گزیده ای از آثار تالیفی گرهی از نیسندگان مجرب و توانمند و همچنین ترجمه و گردآوری شده از بهترین کتاب های روز دنیا در حوزه کسب و کارهای آنلاین است.