ویکی پلاست

تحلیل و بررسی بازار محصولات پتروشیمی - قیمت بازار، بورس کالا و قیمت های جهانی

ویکی پلاست، سایتی تحلیلی - خبری است که بازار روز محصولات پتروشیمی را در بورس کالا، بازار آزاد و بازارهای جهانی پایش می کند. داده های جمع آوری شده از بازارهای مختلف را در اختیار تولیدکنندگان قرار می دهد و به این وسیله، تولیدکنندگان با آگاهی بیشتری اقدام به خرید محصولات پتروشیمی می کنند.

دایرکتوری واحدهای تولیدی صنعت پلاستیک، نیازمندی های صنعت پلاستیک از ماشین آلات گرفته تا مواد اولیه، نیروی انسانی، ارائه خدمات اطلاع رسانی از قبیل تحلیل های تخصصی و ... از دیگر خدماتی است که وب سایت ویکی پلاست به تولیدکنندگان صنایع پایین دست پتروشیمی، ارائه می دهد.