فراکلاد

پلت فرم ابری اینترنت اشیا با قابلیت پیاده سازی کاربردهای زنجیره تامین و اتصال به بلاکچین