بلاکچین یک ساختار داده است و مدیریت آن از طریق فناوری دفتر کل توزیع شده انجام می شود. توسط این پیمایشگر میتوانید اطلاعات موجود در بلاکچین بیت کوین را مشاهده نمایید.