شركت صنايع الكترونيك زعيم با بيش از نيم قرن سابقه فعاليت مستمر در زمينه هاي زيرساختهاي مخابراتي، فناوري اطلاعات، سيستم هاي ايمني، تحقيق و توسعه حضوريٍ درخشان در متن صنايع و نقاط حساس كشور داشته تا همچنان نسبت به پويايي و تمايز در عرصه رقابتي روز دنيا كوشا باشد و با بهره گيري از كادر مديريتي مجرب و محققين و متخصصين توانمند و فارغ التحصيلان دانشگاههاي بنام ايران و جهان تاكنون در راهبري و اجراي پروژه هاي بزرگ و ملي نقش بسزايي داشته است . بخشي از متخصصين فني اين شركت همواره در پي تحقيق در راستاي بهينه نمودن روشهاي ساخت ،توليد و اجراي پروژه ها مي باشند و با بهره گيري از تجارب ، هم انديشي و جمع بندي نظرات كارشناسي به ارتقاء استانداردهاي مرتبط مي انديشند