هدف ما برطرف‌کردن نیاز شما جهت فعالیت صحیح و اصولی بر بستر وب در حوزه‌ی صنایع بزرگ ایران می‌باشد. ما با ایجاد بستری برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با صنایع بالادستی ایران، ضمن افزایش اطلاعات کاربردی آن‌ها در حوزه صنایع، در راستای گسترش و یا ایجاد کسب و کارشان نیز امکانات ویژه‌ای در اختیارشان خواهیم گذاشت.