هدف سکوی آوا ایجاد یک لایه سطح بالا بر روی دیگر انواع سرویس است تا مشتری نهایی قادر باشد فارغ از چالش‎های موجود بتواند به سادگی هر چه بیشتر خدماتی را که قبلاً برایش دور از دسترس بوده، به اختیار بگیرد؛ این امر به نوعی برون سپاری فرآیندهای تجاری است. از مزایای استفاده از سکوی آوا این است که خدمات اغلب بصورت خودکار هستند و در جایی که نیاز به دخالت نیروی انسانی باشد، به ازای هر گروه سرویس مجموعه از افراد متخصص آن حوزه واره چرخه خواهند شد. 
همچنین مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر استفاده یا مبتنی بر عضویت عرضه شده در این سکو، هزینه‎های سرمایه گذاری را به هزینه های جاری تبدیل خواهد کرد؛ این امر به سازمان‎ها کمک خواهد کرد که علاوه بر صرفه‎جویی اقتصادی، با ایجاد شفافیت بیشتر بتوانند برنامه ریزی دقیق‎تر و البته ساده تری برای کسب و کار خود داشته باشد.