اپن گیت

سکوی توسعه و نوآوری باز برای راه اندازی خط تولید نرم افزار بصورت ابری

سکوی توسعه نرم افزار اپن گیت: محلی برای راه اندازی خط تولید نرم افزار راه اندازی خط تولید نرم افزار کنترل نسخه، یکپارچه سازی، اشتراک گذاری، و گزارش گیری از تغییرات انجام شده توسط هر یک از اعضای تیم.