شرکت عظیم کالا از جمله شرکت‌‌های مجموعه هلدینگ عظیم زاده بوده که با استفاده از جوانان نخبه و مستعد درحوزه‌ی شرکت‌های دانش محور در سال ۱۳۹۷ تاسیس شد. اعتبار و تجربه پنجاه ساله‌ی برند عظیم‌زاده و دانش به روز تیم عظیم کالا ضامن سرمایه‌گذاری درست در کنار ایده و تیم جوان این مرز و بوم است.

عظیم کالا در سه حوزه ی شتابدهی، سرمایه‌گذاری خطر پذیر و نیز کارخانه تولید ایده (عظیم ایده) فعالیت می‌کند.
ورود به فرم استارتاپ