آغاز ثبت نام دوره کوتاه مدت MBA ( مدیریت اجرایی)

آغاز ثبت نام دوره کوتاه مدت MBA ( مدیریت اجرایی)

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دوره "MBA (مدیریت اجرایی) در مراکز رشد، نوآوری و پارک های علم و فناوری" را با هدف آموزش کاربردی در زمینه های کارآفرینی، نوآوری و پارک های علم و فناوری مبتنی بر جوامع معتبر جهانی و یکسان سازی دانش و به اشتراک گذاری تجربیات موفق در مدیریت مراکز رشد، نوآوری و پارک های علم و فناوری برگزار می کند.

این دوره کوتاه مدت 144 ساعته در شش ماه، از تاریخ 7 شهریور ماه 98 و در روزهای پنجشنبه و جمعه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

سرفصل ها در این دوره شامل موارد زیر می باشد :

• اصول مدیریت در پارک های علم و فناوری 

• تفکر استراتژیک در پارک های علم و فناوری

• نوآوری و خلاقیت در فرایند مدیریت در پارک های علم و فناوری

• مدیریت ذینفعان و بازاریابی در پارک های علم و فناوری

• مدیریت مالی، بودجه ریزی عملیاتی و تامین سرمایه در پارک های علم و فناوری

• مدیریت پروژه کسب و کارها در پارک های علم و فناوری

• ارزیابی، رصد کردن و الگوگیری در پارک های علم و فناوری

• مدیریت قراردادها، خوشه سازی و مربیگری در پارک های علم و فناوری

• تجاری سازی فناوری در پارک های علم و فناوری

• خدمات مجازی، دورکاری، خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین در پارک های علم و فناوری

• قوانین و مقررات استقرار در پارک های علم و فناوری

• نوآوری مدل های کسب و کار در پارک های علم و فناوری

در پایان این دوره که مخاطبین آن نیز رؤسا، معاونین، مدیران و کارشناسان مراکز رشد، نوآوری و پارک های علم و فناوری می باشند، گواهی پایان دوره به صورت مشترک از طرف پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی و مرکز آموزش های آزاد دانشگاه تهران ارائه خواهد شد.

نظرات