آرادو حاصل تجمیع طرح ها و تجربیاتی است که گروه طراحان آن با توجه به تجارب و پروژه های مهم و موفق اجرایی و مطالعات و شناخت چالش ها و مشکلات حوزه کشاورزی، مبتنی بر فناوری طراحی کرده اند. در شرایط کنونی کشور که مدیریت و تعادل در استفاده از منابع و بازار بیش از پیش حائز اهمیت است .این پروژه پس از مطالعه مسائل بهره برداران، خدمات دهندگان و مصرف کنندگان در حوزه های کشاورزی و تحقیق و بررسی پیرامون علل و راه حل های مشکلات با استفاده از تجارب میدانی در حوزه های عملیاتی کشاورزی و درک مستقیم از روستا و  تولید سنتی و  صنعتی،  با کمک متخصصین در حوزه های کشاورزی، نرم افزاری، سخت افزاری، صنایع و آینده پژوهی پس از تحلیل و چیدمان کلان لازم برای اثرگذاری ملموس و پایدار سازی خدمات و یافتن نیازهای قابل تامین و تکمیل این چرخه با چشم اندازی واقع نگر و فراگیر طراحی و آغاز شده است.

مزرعه کارآفرینی

مزرعه کارآفرینی

  • بستر ارائه ملزمات تولید و کارآفرینی در کشاورزی (کالا و خدمات)
امداد کشاورز

امداد کشاورز

  • پرمخاطب ترین پلتفرم حوزه کشاورزی (مشاوره، آموزش، نهاده های کشاورزی و فروش محصول)
ستلارم

ستلارم

  • پایش مستمر زمین های کشاورزی با ماهواره