آکادمی خلاقیت با ۷ سال سابقه حضور در فضای فیزیکی و برگزاری همایش ها و سمینارهای مختلف این بار در فضای مجازی با رویکرد آموزش خلاقیت برای همه وارد شده است. آکادمی خلاقیت زیر نظر مستقیم سعید بهزادی نویسنده کتاب قهرمان بزدل اداره می شود.

کلاسینو

کلاسینو

  • سرویس پیشرفته برگزاری رویداد های آنلاین
فرامفید

فرامفید

  • آموزش ویدئویی
بلدشو

بلدشو

  • سیستم آموزشی مبتنی بر ارائه دوره های آموزشی با کیفیت و دوبله شده به زبان ...