اولین شتاب‏دهنده سخت افزاری دانشگاهی و دومین شتاب‏دهنده سخت ‏افزاری کشور در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از اسفند ۱۳۹۷ با حضور آقای دکتر سورنا ستاری معاونت علمی ریاست جمهوری شروع به فعالیت کرد. شتاب‏دهنده سخت افزاری هکسین بدنبال پاسخگویی نیاز‏های کشور در حوزه سلامت، صنعت، انرژی و محیط زیست است.

از جمله مواردی که ما را در انجام اهدافمان یاری خواهند کرد، فراهم بودن زیرساخت‏های لازم برای توسعه کسب و کار‏های نوپای سخت‏ افزاری در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از قبیل آزمایشگاه‏‌های مرتبط با مهندسی پزشکی، آزمایشگاه‏های رباتیک و مکاترونیک، آزمایشگاه الکترونیک، آزمایشگاه فناوری‏های همگرا (شناختی، زیستی، اطلاعات، نانو)، آزمایشگاه‏های مرتبط با صنایع غذایی و کارگاه‏‌های مکانیک و ساخت و همچنین دانشجویان، محققین و کارآفرینان علاقمند در حوزه‏‌های مهندسی است.