برناتک حاصل تلاش و شکست های پی در پی یک تیم دو نفره خوش بین و آینده نگرِ جوان میباشد. تشکیل برناتک در شرایطی صورت گرفت که تمام سرمایه آنها دانش و امید بود. پشتکار ضمیمه راهشان شد تا ایده هایشان را گسترش دهند و به اهداف شان نزدیک تر شوند. تیم را گسترش و به علاقه مندان آموزش دادند. اینگونه شد که نهال برناتک رشد کرد و به ثمر نشست. هم اکنون برناتک به سرپرستی محمدرضا سلطانی فرد ، در زمینه طراحی و تولید نرم افزار فعالیت دارد.