آی دی هلث اولین شتابدهنده ایرانی است که به صورت تخصصی در تمامی حوزه های سلامت و صنایع وابسته و مرتبط سرمایه گذاری می کند. آی دی هلث تلاش می کند با ایجاد یک اکوسیستم ، از بروز شکست های متداول برای استارت آپ های حوزه سلامت جلوگیری کند. هیچ شتابدهنده دیگری را نمی یابید که استارت آپ های خود را به سرمایه گذارانی از جنس صنعت سلامت متصل کند. تعامل با وزارت بهداشت و تسهیل در اخذ مجوزهای لازم برای کسب و کار از خدمات آی دی هلث است. کمک به تجاری سازی محصول یا خدمت و نزدیک کردن آنها به بازار از طریق سرمایه گذارانی که سالهاست در حوزه سلامت فعال هستند نیز از خدمات آی دی هلث است. بازدید از بیمارستان ها و مراکز خدمات سلامت و برقراری ارتباط با تصمیم گیران کلان حوزه سلامت قطعا می تواند در تجاری سازی استارت آپ های حوزه سلامت تاثیر گذار باشد.