با وجود شمار قابل توجهی از دانش آموختگان و صاحبین ایده جوان در کشور، ظرفیت عظیمی برای پیاده سازی فن آوری های آزمایشگاهی و تشخیصی (IVD) منطبق با مدل های موفق جهانی، وجود دارد. با این وجود، بستر طراحی، تولید و تجاری سازی پروژه های نوآورانه IVD ناهموار و پرچالش بوده است که در نتیجه آن سهم ناچیز محصولات و فناوری های داخلی از بازار کشور و صادرات بوده است. در پاسخ وضعیت موجود، شتابدهنده سیناپس با سرمایه گذاری در بخش خصوصی و حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور به عنوان اولین شتابدهنده محصولات تشخیصی (IVD) کشور در دی ماه سال 1397 آغاز به کار کرد.