ابزاری در حوزه دارو و سلامت که خدماتی مانند پیش‌بینی کمبودهای دارویی، بازاریابی و مارکتینگ داروها و تسهیل و تسریع هماهنگی‌های بین بازیگران این حوزه را ارائه می‌دهد.