نوجوانان ما توانایی های زیادی دارند که در بیشتر موارد از آن آگاه نیستیم و احتمالاً نمی دانیم چطور به بهترین نحو ممکن آنها را هدایت کنیم . امروزه کسب مهارت های فردی و گروهی در بین نوجوانان نقش بسیار مهمی ایفا می کند و می تواند به پرورش مدل ذهنی ، ایجاد روحیه کار تیمی ، پرورش ایده ها، خلاقیت، نوآوری و احیای نشاط در آنها کمک نماید .

فراز تلاش می نماید با برگزاری کارگاه های آموزشی حضوری و مجازی بستری مناسب و جامع برای شناسایی ، رشد و توسعه توانمندی ها و مهارت های فردی و گروهی نوجوانان عزیز در حوزه کسب و کار فراهم آورد.