مرکز نوآوری بلاکچین ایران (آیبیک) اولین مجموعه ایرانی است که از سال ۱۳۹۶ با بهره‌گیری از الگوهای نوین مدیریت نوآوری به توسعه کاربردهای فناوری بلاکچین می‌پردازد. این مرکز علاوه بر تحقیق و توسعه داخلی با رویکرد نوآوری باز به جذب افراد و تیم‌های توانمند در حوزه فناوری زنجیره بلوک و همکاری با دیگر مجموعه‌های فعال در این فناوری می‌پردازد.

سهیل پایدار

سهیل پایدار

  • مدیرعامل
مسعود سجاد

مسعود سجاد

  • مدیر اجرایی
نگار سجادی

نگار سجادی

  • توسعه دهنده کسب و کار
محسن مرتضایی

محسن مرتضایی

  • توسعه فنی