انجمن بلاکچین مشهد فعالیت خود را در اسفند سال 1396 با هدف آشنا نمودن عموم جامعه با زنجیره بلوک (blockchain) و رمزارزها، بومی سازی دانش فنی زنجیره ی بلوک (blockchain) در ایران، توسعه راهکار های فناوری بر بستر زنجیره ی بلوک (blockchain)، برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و بین المللی  در این حوزه و برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی آغاز نمود.

به همین منظور می توان رسالت اصلی انجمن بلاکچین مشهد را به فرهنگ سازی و استفاده درست از فناوری بلاکچین در صنایع مختلف دانست.