irprogram یک وب سایت آموزش آنلاینه که تقریبا سال 91 کار خودش رو شروع کرده از سال 91 تا 95 به کار خودش ادامه داد تا اینکه در سال 95 تعطیل شد و دوباره سال 96 بعد از یک سال جون دوباره گرفت و شروع به کار کرد .

ما آی آر پروگمی ها میخوایم با آموزش برنامه نویسی به بهتر و راحت تر کردن زمین برای زندگی کمک کنیم .

فردانش

فردانش

  • فردانش یک استارتاپ می باشد
وب یاد

وب یاد

  • شبکه یادگیری
فرامفید

فرامفید

  • آموزش ویدئویی