همزمان با تحول و پیشرفت جهانی در دنیای تبلیغات، نیاز به استفاده از تکنولوژی های نوین تبلیغاتی در بازارهای رقابتی داخل کشور ما نیز به شدت احساس می شود. با توجه به مشکلات موجود و نیاز روزافزون کسب و کارهای داخلی به این تکنولوژی ، شرکت DITV بر آن شد تا با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان داخلی محصولی با نام تجاری DITV را متناسب با فرهنگ کشور ایران به بازار عرضه کند.