این انجمن با همکاری پنج گروه از استارت‌آپ های فعال در زمینه مالی شروع به کار کرده و هر روز تعدادی از استارت آپ های جدید به آن می پیوندند. اطلاعات آنها در لینک زیر جمع آوری شده است. شما هم برای همکاری با این مجموعه می توانید اطلاعات خود را قرار دهید تا بتوانیم به کمک یکدیگر گام های بلندی در این عرصه برداریم.